SISTE UTGIVELSE

15-11-04 Omslag mellomstor

ANNA LYDIA SVALASTOG OG GUNLÖG FUR (eds:):

VISIONS OF SÀPMI.

GO TO ENGLISH VERSION

Visions of Sápmi er en rikt illustrert, nordisk antologi om samisk kultur og historie.

Norden er befolket av et urfolk som gjennom alle tider har levd tett med innvandrere. Underveis i historien ble det samiske folket betraktet som marginalt – som «de andre».

Tidligere studier og oppfatninger av ‘det samiske’ har ofte vært styrt av eksotisme eller kolonialisme. Viljen til å se og forstå mangfoldet i det samiske har vært lite tilstede –den lange historien, ulike kulturuttrykk og tankemåter har ofte vært ignorert og oversett.

Denne boken har som intensjon å løfte frem noe av rikdommen i denne store, fellesnordiske samiske kulturen og kunsten.

Bokens språk er engelsk, med et sammendrag på nord-samisk.

ISBN 978-82-8221-011-9

Design: Ulf Verner Carlsson

230 x 270 mm

Opplag: 500 eks

200 sider

78 bilder

Pris NOK 350,-  (+ frakt)                    LES MER                                                  KJØPE BØKER?

Det er stengt for kommentarer.