Stein Rønning: Stein Rønning

Rønning omslag mini Stein Rønning side

                                                                                                                                                      GO TO ENGLISH VERSION

Stein Rønnings verk fra utgangen av 2009, en serie fotografier av oppstillinger med finerbokser, er utgangspunktet for en samtale mellom kunstneren og Stian Grøgaard om Rønnings arbeider fra 1970-tallet fram til i dag – med fotografier av de verk som blir omtalt.
Tekster av Stian Grøgaard og Per Bj. Boym viser forståelses- og tilnærmingsmuligheter til denne kunsten. Stein Rønning står for idé, billedutvalg og design av boken.

ISBN 978-82-8221-002-7

Norsk og engelsk (innlegg) tekst.

250 x 195 mm, 90 sider

Opplag 500 eks. Nummerert.

Utsalgspris kr. 200,-                                                                                       KJØPE BØKER?

Det er stengt for kommentarer.