Gabrielsen, Havran, Mosken: Årdal – hva?

                                                                                                                                                   GO TO ENGLISH VERSION

Boken ÅRDAL – HVA? FOTOGRAFIER 2009 – 2010 er resultatet av et halvannet års fotoprosjekt. Fotografene Jiri Havran, Leif Gabrielsen og Raymond Mosken har opplevd området innerst i Sognefjorden fra mange steder og situasjoner, i ulike stemninger og med forskjellige blikk.

Forfatteren Agnar Mykle besøkte Årdal i 1950 og skrev artikkelen ”Årdal Verk. Sosialisme eller hva?”. Han karakteriserte det som var i ferd med å skje, med ordene: ”Slaget om Norge utkjempes i dag i første rekke i Årdal”.

I årene 2009 – 2010 besøkte fotografene Leif Gabrielsen, Jiri Havran og Raymond Mosken Årdal en rekke ganger. Tiden er en annen enn på Mykles tid, men industrien er videreført. Den er nå blitt høyteknologisk og globalisert. På samme tid og som en del av dette, har mentalt arbeid og feminisering av arbeidets karakter fått en fremtredende plass i samfunnet.

Det er dette stedet og denne tiden som har vært foran fotografenes kameralinser. Resultatene er en dokumentasjon av tre ulike blikk vendt mot landskap, arkitektur, interiør og mennesker. Fotografiske hendelser som forsterker undringen over vår egen tid – og som aktualiserer spørsmål om hva som er mulig, spørsmål som vi uvegerlig og hele tiden stiller til oss selv.

Boken ”Årdal – hva?” inneholder Agnar Mykles artikkel, ein artikkel av Per Bj. Boym og meir enn 230 fotografi fordelt over 300 sider. Design: Stein Rønning. Redaktør: Per Bj. Boym.

ISBN 978-82-8221-008-9

Norsk og engelsk tekst.

320 x 250 mm, 304 sider.

Opplag 650.

Utsalgspris kr. 570,-                                                                                               KJØPE BØKER?

Det er stengt for kommentarer.