Hvordan kjøpe bøker fra Arthub Publisher?

Ønsker du å kjøpe en eller flere bøker fra Arthub, så følger du denne fremgangsmåten:

  1. Send en e-mail til   post@arthub.no  Oppgi adresse for postforsendelse og e-mail adresse for å få tilsendt faktura.
  2. Oppgi hvilken bok / hvilke bøker samt antall av hver bok.
  3. Betal beløpet på fakturaen innen forfallsdato.

Boken/bøkene vil bli tilsendt så snart bestillingen er mottatt. Forlaget har tillit til at du betaler innen forfallsdato.

Det er stengt for kommentarer.