Per Bj. Boym (red.): FORESTILLINGER – FOTO FRA KINA 1911-2014

Omslag Forestillinger

                                                                                                                                                    GO TO ENGLISH VERSION

Boken ble publisert til utstillingen med samme navn i Stavanger Kunstmuseum høsten 2014.For første gang i Europa ble det vist fotografi av kjente og ukjente kinesiske kunstnere fra alle 1900-tallets tiår sammen med arbeider av elleve samtidskunstnere.

Boken fokuserer på fotografi av iscenesettelser og fotografi som iscenesettelse. Den innledes kronologisk med bilder fra 1910-tallet der den verdensberømte Beijingoperastjernen Mei Lanfang (1894–1961) opptrer i fantastiske kostymer og positurer. Videre vises glimt den kinesiske fotohistorien, med bilder av 1920- og 30-tallets pionerer innen ”kunstfotografi”; 40- og 50-tallets offisielle fotografer; foto fra 60- og 70-tallets kulturrevolusjon; en egen avdeling med Ren Shulins serie Modellarbeidere fra 1977; foto fra de åpnere 80-årene til 90-tallets performancefoto. Samtidsdelen viser noe av mangfoldet i dag og presenterer Birdhead (Song Tao og Ji Weiyu), Chen Wei, Chu Chu, Lee Chia-yu, Liang Yue, Ma Qiusha, RongRong&Inri, Wang Tong og You Li. Til denne delen har hver av kunstnerne skrevet korte tekster, artist’s statement.

Tekster:

Per Bj. Boym: Introduksjon

Per Bj. Boym: Forestillinger. En vandring i foto fra Kina 1911–2014

Edwin Lai: Lang Jingshans liv og kunstfotografi

Tang Xin: Kinesisk foto i det 20. århundre, tilfellet Wu Yinxian

Na Risong: En generasjons uskyld lagt igjen på 80-tallet

Gu Zheng: Kollektiv hukommelse og estetikken fra en æra

Rong Rong: En forkjærlighet for fotografi – Om Three Shadows Photography Art Center

Bilderavdelinger:

Mei Lanfang

1910–1939

1940–1959

1960–1979

1977 Ren Shulins Modellarbeidere

1980–2000

Birdhead

Chen Wei

Chu Chu

Lee Chia-yu

Liang Yue

Ma Qiusha

Rong Rong & inri

Wang Tong

You Li

Bokutgivelsen er støttet av stiftelsen Fritt Ord

Redaktør: Per Bj. Boym

Design: Henrik S. Haugan

ISBN 978-82-8221-012-6

Norsk og engelsk tekst

245 x 300 mm, 240 sider

300 bilder

Opplag 500x

Pris NOK 300,-                                                                                 KJØPE BØKER?

Det er stengt for kommentarer.