Morten Krohg: Rekonstruerte minner

Krohg Rekonstruerte omslag

                                                                                                                                                  GO TO ENGLISH VERSION

Boken introduserer kunstverket med samme navn. 60 sitater fra filosofiske, poetiske og andre kilder er stilt sammen med bokser med ”sitater” fra en låve under oppussing og andre ting som er funnet. I boken har hver av de 60 sammenstillingene fått en kommentar fra kunstneren i form av en montasje av bilder og tekst. Verket Rekonstruerte minner ble til i årene 2000 – 2007. Boken er blitt til i umiddelbar forlengelse av verket.

Morten Krohg (f. 1937) avsluttet i 2007 et 10‐årig professorat i estetikk ved Høyskolen i Oslo. Han er utdannet i Oslo og Paris i årene 1956‐61. Etter dette har han vært en betydelig inspirator og fornyer i norsk kunstliv, først og fremst som kunstner, men også som debattant, kritiker, utstillingsarrangør og gjennom en stor innsats for kunstutdanningsinstitusjonene.

ISBN 978‐82‐8221‐004‐1

Norsk og engelsk tekst.

270 x 195 mm, 272 sider

Opplag 500. Nummerert.

Utsalgspris kr. 250,‐

Boken er utsolgt fra forlaget. Kontakt kunstneren Morten Krohg om tilgjengelige eksemplarer: mortkro3@online.no

Det er stengt for kommentarer.