Egil Martin Kurdøls trilogi 1999 – 2003 – 2009

Egil Martin Kurdøl utførte en serie med tre faste installasjoner / skulpturer i høyfjellet i tidsrommet 1998 – 2007.

EMK Feste forsideFESTE er plassert på fem steder i Breheimen og sto ferdig i 1998. Boken «FESTE» ble publisert i 1999 og utgitt av kunstneren på eget forlag.

EMK Perpetuum forsidePERPETUUM IMMOBILE er plassert på ett sted i Ringebufjellet og sto ferdig i 2001. Boken «PERPETUUM IMMOBILE» ble publisert i 2003 og utgitt av kunstneren på eget forlag.

KVariabel_omslagkonstantvariabel er plassert i Gropmarka ovenfor Lillehammer og sto ferdig i 2007. Boken «konstantvariabel» ble utgitt i 2009 av Arthub Publisher.

For alle bøkene gjelder
290 x 290 mm
Tekst på norsk og engelsk

Pris for trilogien kr. 380,- (+ frakt)                 LES MER                                KJØPE BØKER?

Det er stengt for kommentarer.