Egil Martin Kurdøls trilogi

FESTE, PERPETUUM IMMOBILE, KONSTANTVARIABEL

EMK Feste forside
EMK Feste side
FESTE er plassert på fem steder i Breheimen og sto ferdig i 1998. Boken «FESTE» ble publisert i 1999 og utgitt av kunstneren på eget forlag.

Innhold:

Oddrun Sæter: Spor i landskap – Sosiale og sublime erfaringer.

Gro Kraft: Samtale med Egil Martin Kurdøl

Gro Kraft: Gjennom en urbanists briller

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen

Saksutgreiing med søknad, anker og vedtak fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sjåk Almenning og Sjåk kommune.

Tekster av Egil Martin Kurdøl.

Tekst på norsk og engelsk

84 sider, 30 bilder.

 

EMK Perpetuum forsideEMK Perpetuum side

 

PERPETUUM IMMOBILE er plassert på ett sted i Ringebufjellet og sto ferdig i 2001. Boken «PERPETUUM IMMOBILE» ble publisert i 2003 og utgitt av kunstneren på eget forlag.

 

 

 

 

 

 

 

Innhold:

Per Bj. Boym: Kartlegging av omflakkende landskap.

Hans Kolstad: Mennesket og naturen – Tanker om Perpetuum Immobile. Konstruksjonen som hindrer verden i å falle fra hverandre.

John K. Grande: The Spike. Interview with Egil Martin Kurdøl.

Tekster av Egil Martin Kurdøl.

Tekst på norsk og engelsk

48 sider, 17 bilder.

 

KVariabel_omslag

 

konstantvariabel er plassert i Gropmarka ovenfor Lillehammer og sto ferdig i 2007. Boken «konstantvariabel» ble utgitt i 2009 av Arthub Publisher.

KonstantVariabel 3

Innhold:

Egil Martin Kurdøl (tekster): konstantvariabel; Paradis; Gropmarka; Konsentrasjon; Stabilitet; Søte glemsel; Skall; Fyrvokteren; Situasjonsbearbeiding, planflesibilitet og generell analyse; En aften ute.

104 sider, 63 bilder

Tekst på norsk og engelsk

 

Pris for hele trilogien kr. 380,- (+ frakt)                                               KJØPE BØKER?

Det er stengt for kommentarer.